Takaisin listaukseen
Kaikille yhteinen varhaiskasvatus

Kaikille yhteiset retket – miten huomioida inklusiivisuus varhaiskasvatuksen retkillä?

Perjantaina 13.5.2022 vietetään Suomen lasten metsäretkipäivää. Metsäretkipäivän kunniaksi paneudumme nyt hetkeksi varhaiskasvatuksen retkiin ja niiden suunnitteluun sekä toteuttamiseen inkluusion näkökulmasta.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2022) todetaan, että ”inklusiivisessa toimintakulttuurissa edistetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassa.” Inklusiivisten periaatteiden mukaisesti on tärkeää, että kaikkien lasten osallistuminen päiväkotien retkille mahdollistuu, eikä kukaan ryhmän lapsista jää pois retkiltä. 

Päivi Muurinen esitti Kaikille yhteinen varhaiskasvatus -hankkeen järjestämällä Teams-klinikalla (7.4. ja 27.4.2022) tärkeän puheenvuoron vanhempien osallisuuden tukemisesta varhaiskasvatuksessa. Hän totesi, että päiväkotien retkien suunnittelussa lähtökohtana tulisi olla se, miten eniten tukea tarvitsevien lasten osallistuminen retkille mahdollistuu. Esimerkkinä Muurinen käytti luistelua ja hiihtoa, joissa usein vielä tänäkin päivänä mukaan pääsevät sellaiset lapset, joilla on jonkinlaiset lähtötaidot jo olemassa, sekä välineet omasta takaa. Perheet, joiden lapset eivät kotonakaan pääse luisteluun tai hiihtoon osallistumaan, eivät siis aina pääse päiväkodissakaan mukaan tähän toimintaan. Näin toimittaessa inkluusion ajatus vesittyy jo retkien suunnitteluvaiheessa. Olisikin hyvä pohtia, miten varhaiskasvatuksessa mahdollistetaan kaikkien osallistuminen tällaisille retkille. Voisiko päiväkotiin hankkia valikoiman välineitä, jotka mahdollistavat kaikkien lasten osallistumisen kaikkeen suunniteltavaan toimintaan? Myös erilaisten yhteistyökumppaneiden ottaminen mukaan retkien ja toiminnan toteuttamiseen voi tuoda lisää uusia mahdollisuuksia. Myös kuntien ja kaupunkien omia palvelualueita kannattaa hyödyntää, esimerkiksi pyytämällä hiihtolatujen tekemistä lähelle päiväkotia.  

Kun suunnitellaan retkiä puistoon, lähimetsään, teatteriin tai minne vain, on aina pohdittava, miten myös tuen tarpeiset lapset pääsevät osallisiksi retkikokemuksesta. Kävimme haastattelemassa Hyvinkäällä Kenttäkadun päiväkodin johtajaa, Päivi Paasosta. Kenttäkadun päiväkodissa on panostettu siihen, että kaikki lapset, huolimatta tuen tarpeista, pääsevät mukaan retkille. Hyvällä resurssien suunnittelulla ja retkien organisoimisella pyritään siihen, että retkille on mahdollista ottaa mukaan riittävästi henkilökuntaa. Esimerkiksi päiväkodin avustajaresurssia käytetään hyödyksi retkillä. ”Resurssit pitää jakaa niin, että se joka apua tarvitsee, sitä myös saa”, toteaa Päivi Paasonen.  

Hyvinkäällä oli vuosina 2020–2021 Leikin lumoa -hanke, jossa Kenttäkadun päiväkodissa keskityttiin erityisesti pienten ryhmien retkien kehittämiseen. Tällöin kehitettiin yhteistyötä paikallisen ammatillisen oppilaitoksen, Hyrian kanssa. Kenttäkadulla on myös Leikin lumoa -hankkeen jälkeen tehty yhteistyötä Hyrian kanssa. Hyrian opiskelijat ovat olleet mukana retkillä ylimääräisinä apukäsinä. Leikin lumoa -hankkeen myötä pientenkin lasten kanssa oli helpompi päästä retkille ja kynnys retkille lähtemiseen, esimerkiksi huonossakin kelissä, oli matalampi. Nykyään päiväkodin pienimmätkin lapset retkeilevät säännöllisesti. 

Varhaiskasvatuksessa toiminta-ajat eivät rajoitu vain aamupäiviin, vaan esimerkiksi iltahoitoa tarjoavissa päiväkodeissa on mietittävä myös se, miten iltahoidossa olevat lapset pääsevät mukaan retkille.  

Kenttäkadun päiväkodissa toimii kolme iltahoitoryhmää ja siellä on kehitetty toimintatapoja, joiden avulla myös iltahoidossa olevat lapset pääsevät mukaan retkille. Iltaisin iltahoitoryhmät yhdistyvät ikään kuin yhdeksi ryhmäksi ja tekevät yhteisiä retkiä yli ryhmärajojen. Iltaryhmien retkiä järjestetään säännöllisesti sovittuina päivinä.  

Jos kaipaat ideoita retkiin, voit käydä lukemassa vinkkejä Suomen lasten metsäretkipäivä (helsinki.fi) -sivustolta. Somessa voit jakaa retkikokemuksia tunnisteilla #metsäretkipäivä #suomenlastenmetsäretkipäivä.


Lisätietoja:

Leena Korhonen 

Hankekoordinaattori 

Matkapuhelin: 040 315 2961 

leena.korhonen@jarvenpaa.fi 

Sini Viitala 

Hanketyöntekijä 

Matkapuhelin: 040 315 3896 

sini.viitala@jarvenpaa.fi 

Katso lisää Kaikille yhteinen varhaiskasvatus -hankkeesta 

Löydät meidät myös Facebookista 

Kirjoittaja:

Sini Viitala

Kirjoittaja:

Sini Viitala

Footer is loading...