Hyppää sisältöön
Takaisin listaukseen
Järvenpääkirjoitus

Järvenpää välittää hyvinvoinnistasi

Kristiina Soots

Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa kunnalla, myös Järvenpään kaupungilla, pysyy tärkeänä tehtävänä asukkaittensa hyvinvoinnista huolehtiminen. Voisi jopa sanoa, että se on jatkossa entistäkin tärkeämpää. Kuntalain mukaan kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Meillä on Järvenpäässäkin monia mahdollisuuksia tukea ja ylläpitää hyvinvointia sekä ehkäistä ennalta haastavien tilanteiden muuttumista vaikeasti ratkottaviksi ongelmiksi.

On ihanaa voida hyvin. Itse voin hyvin, kun pystyn liikkumaan monipuolisesti luonnossa, ehdin lukea kirjoja, tavata ystäviäni ja käydä vaikka konserteissa. Välillä on hyvä vain olla ihan hiljaisuudessa. Hyvää oloa ja turvaa tuo myös se, että tiedän, mistä löydän apua, jos kaikki ei sujukaan aina toivomallani tavalla. Eli loppujen lopuksi minulle tuovat hyvää oloa ne kuuluisat, pienet suuret, asiat. Joskus hyvin arkisetkin.

Hyvinvoinnin edistäminen kunnassa on kuitenkin pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. Kunnan rooli hyvinvoinnin luomisessa on tärkeä. Olemmekin työstäneet kuluneen vuoden aikana ensimmäistä kertaa kaupungissamme hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelmaa. Suunnitelma kokoaa tiiviisti olennaista tietoa ja tarjoaa ratkaisuja, joilla varmistetaan tulevina vuosina laadukkaat ja hyvinvointia lisäävät palvelut kaupunkilaisille. Tarkastelulähtökohdaksi suunnittelussa on nostettu ennen kaikkea palvelujen sisällöt perinteisen kiinteistölähtöisen tarkastelun rinnalla.

Palveluverkkosuunnitelman laatimisessa ja ennakkovaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty eri tahojen osallistumisesta saatuja näkemyksiä. Päätöksentekoon syksyllä tulevassa esityksessä tarkastellaan neljän osakokonaisuuden – Kulttuuri, Liikunta, Yhteisöt ja osaaminen sekä Yhteisöjen tilat – palveluja, tiloja sekä niihin liittyviä kustannuksia ja vaikutuksia. Työskentelyssä ovat olleet mukana henkilöstön lisäksi vaikuttamistoimielimet, lautakunnat, järjestöt, asukasraati ja yksittäiset henkilöt esimerkiksi kuntalaiskyselyyn vastaamisen muodossa. Kaikille teille lämpimät kiitokset: olemme todella tehneet työtä yhdessä!

Palveluverkkotyöskentelyn lisäksi olemme tehneet kevään aikana kaupungin strategiaa. Strategian painopisteiksi valituista kokonaisuuksista hyvinvoinnin palvelualueen palveluilla on suuri merkitys niin vireän kaupunkielämän kuin ajoissa auttamisen toteuttamisessa. Jotta nämä onnistuvat, tarvitsemme hyvän, toimivan ja ajassa elävän palveluverkon.

Kansalaisyhteiskunta on tärkeässä roolissa palveluverkossa ja hyvinvoinnin edistämisessä kaupungissamme. Jatkammekin syksyn aikana keskustelua järjestöjen ja kaupungin välisen yhteistoimintamallin kehittämiseksi. Hyvinvointialueiden aloittaessa on tärkeä sanoittaa puolin ja toisin, miten yhdessä toimimme. Vain yhdessä tekemällä mahdollistamme kaupunkilaisten hyvinvoinnin. Rakennamme yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet.

Kristiina Soots
palvelualuejohtaja, hyvinvoinnin palvelualue
Järvenpään kaupunki

Järvenpääkirjoitus-blogissa kaupungin virkamiehet ja työntekijät kertovat lähellä kaupunkilaisia olevista asioista, ihmiseltä ihmiselle.

Kirjoittaja:

Kristiina Soots

Kirjoittaja:

Kristiina Soots

Footer is loading...