Hyppää sisältöön
Takaisin listaukseen
Opetus ja kasvatus, Perusopetus

Lähikoulujen tukemista koulutuksen avulla

Järvenpään kaupunki on osoittanut hyvää pelisilmää päättäessään tehdä koulutuksellisia satsauksia, jotta lähikoulut pystyvät taklaamaan ajan ilmiöitä oikea-aikaisilla peliliikkeillä. Opetusjohtaja Arja Korhonen ja kasvun ja oppimisen tuen päällikkö Miira Arminen mahdollistivat kaikkiin järvenpääläisiin kouluihin kohdistuneet koulutuskokonaisuudet: jo toteutuneen Kielitietoisuus koulussa ja parhaillaan käynnissä olevan Haastavat tilanteet ja kohtaamiset -kokonaisuudet.


Kielitietoisuus koulussa -koulutussisällön avauksesta vastaa monikulttuurisuusopettaja Kirsi Martikainen. Toteutuksessa oli kouluttajana Tuusulasta S2-opettaja Pipsa Airto. Syyskuisena keskiviikkona koulujen oppilaat päästettiin aiemmin kotiin, jotta opettajat saivat yhteisen alustuksen jälkeen pysähtyä keskustelemaan valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtymiseen liittyvistä haasteista. Lähikouluihin siirtyi poikkeuksellisen suuri määrä eri-ikäisiä valmistavasta opetuksesta siirtyviä oppilaita. Esiin tuotuihin haasteisiin pyritään löytämään ratkaisuja yhteistyöllä ja järjestämään kevään 2024 aikana lisä- ja täydennyskoulutusta iltapäivätoteutuksina.


Haastavat tilanteet ja kohtaamiset -koulutussisällöstä vastaa erityisluokanopettaja Hanna Leino Kalliomaan sairaalakoulusta. Mukana opettajien koulutuksissa toimii konsultoiva erityisopettaja Marianne Tuulkari-Honkanen fasilitoijan roolissa ja ohjaajakoulutuksissa kouluttajana. Koulutuskokonaisuuteen kuuluu koulutukseen herättelevä ennakkotehtävä, kahden tunnin pituinen koulutus ja koululle toimitettava koulukohtainen yhteenveto. Koulutuksen yhtenä tavoitteena on vahvistaa kaupunkimme lapsiperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten puheeksi ottamisen osaamista. Keskeistä puheeksi ottamisessa on työntekijöiden itsereflektio ja kyky tunnistaa omaa tapaa reagoida ja ajatella erilaisissa tilanteissa. Tarkoitus on ohjata työntekijää pohtimaan, arvioimaan ja reflektoimaan omaa rooliaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Syyslukukaudella koulutus on toteutunut jo viidessä lähikoulussa ja toteutumassa vielä parissa koulussa. Järvenpää osoittaa teoillaan olevansa koulutusmyönteinen, ja se haluaa varustaa työntekijänsä oikeanlaisilla työkaluilla. Parhaiten kysyntä ja tarjonta kohtaavat yhteisen vuoropuhelun avulla.

Vaalea henkilö istuu laiturilla veden äärellä.

Kirjoittaja: Marianne Tuulkari-Honkanen

Kirjoittaja:

Marianne Tuulkari-Honkanen

Kirjoittaja:

Marianne Tuulkari-Honkanen

Footer is loading...