Hyppää sisältöön
Takaisin listaukseen
Järvenpääduunissa, Varhaiskasvatus, Yhteisöohjautuvuus

Mielen maalarinteippejä avaamassa

Järvenpäässä kehitetään yhteisöohjautuvasti organisoituja varhaiskasvatuksen toimintamalleja päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Yhteiskunnan ja työelämän muutos vaikuttaa myös varhaiskasvatukseen, jonka on entistä paremmin pystyttävä ketterästi vastaamaan hetkessäkin nouseviin tarpeisiin. Yhteisöohjautuvassa varhaiskasvatuksessa korostuvat yhteistyö, osallisuus, avoin vuorovaikutus ja viestintä. Ammattilaiset ovat aktiivisia toimijoita ja heillä on entistä tärkeämpi rooli laadukkaan varhaiskasvatuksen rakentamisen vaihtoehdoissa, valinnoissa ja ratkaisuissa.

Perttu Salovaara toteaa kirjassaan Johtopäätös – Yhteisöt ja organisaatiot pomokulttuurin jälkeen (2020): ”Muutosmatka yhteisöohjautuvuuteen ei siis suinkaan tarkoita täysin uusien toimintatapojen tai suhteiden opettelua etenkään ”opettajan” johdolla, vaan sen havaitsemista, missä asioissa, tehtävissä tai suhteissa jo nyt tapahtuu sellaista, mikä tukee yhteisöohjautuvuuden rakentumista. Esimerkiksi itse- ja yhteisöohjautuvia ovat kaikki – ainakin vapaa-ajallaan. Osaamista siis on, mutta systeemi ei anna aina tilaa sen esiin tuomiseen.”

Uskomukset ja käsitykset kasvatuksesta, oppimisesta sekä varhaiskasvatustyön reunaehdoista ja toimintatavoista ovat päivittäisten valintojen ja päätösten suuntaajia. On tärkeää tutkia ja arvioida omia, tiimin ja työyhteisön uskomuksia sekä käsityksiä. Uskomusten, kuten ”Näin me ollaan aina tehty”, päälle on rakennettu toimintatapoja, jotka tuntuvat juurtuneen päiväkodin kivijalkaan ilman arviointia. Uskomukset vaikuttavat siis päätöksentekoon sekä valintoihin ja toisinaan jopa estävät kehittymistä sekä uusien toimintatapojen kokeilemista.  Uskomusten tutkiminen ja arviointi mahdollistavat uudenlaisia vaihtoehtoja päivittäisen työn organisointiin sekä yhteisen työn tekemiseen. Tunnistamme yhdessä niitä mielen maalarinteippejä, jotka estävät meitä kehittymästä ja uusiutumasta. 

Yhteisöohjautuvasti organisoidun varhaiskasvatuksen kehittäminen edellyttää kaikkien ammattilaisten sitoutumista organisaation tavoitteisiin ja arvoihin. Yhteisöohjautuva työskentelytapa kannustaa meitä vahvistamaan vastuunottoa, kokeilukulttuuria ja päätöksentekoa. Ketterämpään päätöksentekoon otetaan mukaan heidät, joilla on kunkin asian kannalta paras asiantuntijuus sekä heidät, joihin päätös vaikuttaa. Tämä edistää sekä palvelumme laatua, yhteisön hyvinvointia, että kehittymistä ja kasvua ammattilaisina.

Kaksi henkilöä katsovat hymyillen kameraan.
Suvi Lindberg ja Lea Myllyniemi.

Lea Myllyniemi, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, graduntekijä

Suvi Lindberg, projektipäällikkö, päiväkodin johtaja

Kirjoittaja:

Lea Myllyniemi

Kirjoittaja:

Lea Myllyniemi

Footer is loading...