Hyppää sisältöön
Takaisin listaukseen
Järvenpääkirjoitus

Sote yllätti jälleen

Muistatteko, kuinka hyvinvointialueiden perustamisen yhteydessä tunnistimme uudistuksen vahvuudeksi sen, että yksi kuntatalouden merkittävimmistä epävarmuustekijöistä soten myötä poistuisi? Talouden suunnittelu perustuisi jatkossa aiempaa vähemmän muuttuviin lähtökohtiin. Toisin kävi.

Valtiovarainministeriö julkaisi perjantaina 17.11. kello 18.16 tiedotteen siitä, että kunnille maksettavan valtionosuuden vähennystarve on yli kaksinkertaistunut. Pysyvä vähennystarve kasvoi 224 miljoonasta eurosta 501 miljoonaan euroon ja määräaikainen osuus vuodelle 2024 kasvoi 112 miljoonasta eurosta 250 miljoonaan euroon. Järvenpään osalta ”yllätys” on alustavan arvion mukaan noin 3,7 miljoonaa euroa.

Perjantai 17.11. oli paitsi tiedotteen julkaisupäivä myös päivä, jona kuntien oli viimeistään ilmoitettava tuloveroprosenttinsa verohallinnolle. Järvenpään kaupunginvaltuusto päätti 13.11. pyöristää kaupungin veroprosenttia alaspäin 7,6 prosenttiin ja kattaa jo tiedossa olleen noin kahden miljoonan euron suuruusluokkaa olevan valtionosuuspudotuksen leikkaamalla kaupungin investointiohjelmasta 40 miljoonaan euroa seuraavilta neljältä vuodelta.

Vaikuttaakin siltä, että karsitun investointiohjelman lisäksi tuomme tulevana vuotena tietoon myös aiempaa karummat uudet talousarvioluvut.

Mitä voimme tehdä?

  1. Kuntien ja valtion välistä yhteistyötä on tiivistettävä siten, että vastaavilta yllätyksiltä jatkossa vältytään. Merkittävien, sinänsä arvioitavissa olevien muutostekijöiden tulee olla kuntien tiedossa niiden päättäessä talousarvioistaan.
  2. Kunnat, erityisesti Uudenmaan kasvavat ja kehittyvät kunnat, ovat paitsi alueemme myös koko maamme talouden ja toiminnallisuuden ydin. Valtion on rahoitusta suuntaamalla ja normitusta väljentämällä osaltaan pidettävä huoli siitä, että nämä alueet pysyvät kasvun tiellä. Tämän kaupunkiseudun näivettyminen on Suomelle kohtalonkysymys.
  3. Hyvinvointialueet tarkastelevat kriittisesti palveluverkkoaan, mikä käytännössä tarkoittaa tyhjiksi ja tuottamattomiksi jääviä kiinteistöjä kunnille. Olisiko palveluverkkotarkastelulle otettava aikalisä? Olisiko asukkaidenkin etu se, että järjestäisimme korvaavat palvelut ennen nykyisen palveluverkon supistamista?
  4. Sitoutuminen jo tehtyihin talousratkaisuihin on Järvenpään kannalta olennaisen tärkeää. Vain siten saamme tulevaisuuteen liikkumavaraa ja mahdollisuutta investoida tulevaisuuteen. Perjantaisten uutisten jälkeen liikkumavara näyttää käyvän aiempaa ahtaammaksi.
  5. Jokainen asukas, kuntalainen ja kaupunkilainen voi omalta osaltaan tehdä paljon: välittää lähimmäisestä ja siten auttaa häntä jaksamaan, välttää vastakkainasettelua ja puhaltaa yhteiseen nuotioon ja käyttää palveluita vastuullisesti ja oikea-aikaisesti.

Yhdessä tekemällä voimme vaikuttaa. En usko ihmeisiin mutta luotan vahvasti siihen, että yhdessä voimme tehdä niitä.

Iiris Laukkanen
kaupunginjohtaja

Kirjoittaja:

Iiris Laukkanen

Kirjoittaja:

Iiris Laukkanen

Footer is loading...