Hyppää sisältöön
Takaisin listaukseen

Mistä varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri muodostuu ja mikä on leikin merkitys osana varhaiskasvatusta?

Toimintakulttuurin kehittämisen lähtökohtana on inklusiivinen varhaiskasvatus, jossa kukin lapsi voi toimia, kehittyä ja oppia omana ainutlaatuisena yksilönään sekä yhteisön jäsenenä. Jaksossa keskustellaan myös leikin merkityksestä osana varhaiskasvatusta. Leikin yhteydessä tuetaan lasten leikkiin ohjautumista, leikin rakentumista ja toteutumista.

Nummenkylän päiväkodin johtaja Hanna Kettunen ja perhepäivähoitaja Katja Asikainen. Kuva: Ari Minadis.

Kuuntele jakso:

Toimintakulttuuri ja leikki varhaiskasvatuksessa (SoundCloud)

Toimintakulttuuri ja leikki varhaiskasvatuksessa (Spotify)


Järvenpääpuheessa jatketaan tällä kertaa varhaiskasvatusteemalla, kun varhaiskasvatuksen toimintakulttuurista, pedagogisen toiminnan viitekehyksestä ja leikistä osana varhaiskasvatusta ovat keskustelemassa Nummenkylän päiväkodin johtaja Hanna Kettunen ja perhepäivähoitaja Katja Asikainen. Juontajana toimii viestinnän asiantuntija Ari Minadis.

– Toimintakulttuuri rakentuu oikeastaan siitä kaikesta, mikä on läsnä päiväkodissa. Se rakentuu meidän yhteisistä arvoista, asenteista työtä kohtaan ja niistä yhteisistä keskusteluista, joita käymme päiväkodissa henkilöstön kesken. Arjessa se näkyy tavassa toimia, miten me kohdataan perheet, lapset ja toisemme, Kettunen avaa.

Kettunen kertoo, että Nummenkylän päiväkodissa ollaan yhä enenevässä määrin suuntaamassa kohti yhteisöohjautuvampaa toimintatapaa, jolloin yhteisö löytää ratkaisuja erilaisiin arjen tilanteisiin.

Toimintakulttuuri sisältää ajatuksen myös oppivasta yhteisöstä toimintakulttuurin ytimenä. Kettunen ja Asikainen kertovat oppineensa lapsilta hetkeen pysähtymistä, kohtaamisen ja kuuntelemisen merkityksen.

Lasten toiminta perustuu suurelta osin myös leikkiin.

– On paljon hetkiä, kun lapsi tarvitsee kasvattajan tuen, kun harjoitellaan leikkiä, uutta taitoa tai sitä, miten pääsee leikkiin mukaan tai pysymään siinä. Toki lasten keskinäisellekin on oma paikkansa, jolloin kaverisuhteita ja vuorovaikutusta voidaan harjoitella, Kettunen kertoo.

– Kasvattaja on kuitenkin leikin lähellä ja hänellä on mahdollisuus mennä mukaan leikkiin, jos tilanne sitä vaatii, Asikainen täydentää.

Jaksossa tutustutaan myös siihen, miten lapset ovat mukana toimintakulttuurin kehittämisessä ja kuinka kulttuurisesti kestävää kehitystä edistetään varhaiskasvatusarjessa. Lisäksi keskustellaan arjen pedagogiikasta ja leikin kehittävistä ja opettavista elementeistä sekä yleisen tuen menetelmistä osana leikkiä. Entä mikä on digitaalisessa oppimisympäristössä tapahtuvan leikin suhde oikeassa ympäristössä tapahtuvaan leikkiin ja kuinka lapset ovat vaikuttamassa välinehankintoihin? Mitkä asiat painottuvat varhaiskasvatuksessa tulevaisuudessakin?

Lisätietoa kaupungin varhaiskasvatuksesta ja varhaiskasvatussuunnitelmasta kaupungin sivuilla polkua Opetus ja kasvatus, Varhaiskasvatus ja esiopetus, Lapsi varhaiskasvatuksessa ja Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma.

Footer is loading...