Hyppää sisältöön

Helsingin Mylly onnistui tärkeässä ilmastotavoitteessaan ensimmäisenä alan toimijana Suomessa

JÄRVENPÄÄN ILMASTOYRITYKSET, OSA 6: Helsingin Mylly on edistynyt merkittävästi ilmastotyössään viime vuosien aikana. Ympäristövastuun toteuttaminen on yritykselle olennainen osa toimintaa.  

Myllärin-tuotteita valmistava neljännessä polvessa pyörivä perheyritys on Suomen suurin luomuviljatuotteiden ja gluteenittoman kauran jalostaja. Kuva: Helsingin Mylly.

Kotimainen viljatalo Helsingin Mylly on Suomen ensimmäinen hiilineutraali mylly, jonka tuotantoprosessi on ollut hiilineutraalia vuodesta 2020 lähtien. Vuonna 2021 Helsingin Myllyn yhteenlasketut päästöt olivat 120 000 hiilidioksidiekvivalenttia, joka vastaa vain noin kymmenen suomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä.

Myllärin-tuotteita valmistava neljännessä polvessa pyörivä perheyritys on Suomen suurin luomuviljatuotteiden ja gluteenittoman kauran jalostaja. Kuluttajien lisäksi Helsingin Myllyn asiakkaina on ravintoloita, hotelleja, leipomoita ja teollisuutta. Yritys vie kauratuotteita yli 50 maahan ja maailmalla yritys tunnetaan nimellä Helsinki Mills.

– Kompensoimme osan päästöistämme suomalaisilla metsäpohjaisilla hiilinieluilla. Olemme myös tunnistaneet myytyjen tuotteiden loppukäytöstä ja tavaroiden ja palveluiden hankinnasta syntyviä päästölähteitä ja tutkimme toimenpiteitä niiden vähentämiseksi, Helsingin Myllyn toimitusjohtaja Niklas Kumlin kertoo.

Vastuullisuus on Kumlinin mukaan yksi merkittävimmistä Helsingin Myllyn ydinarvoista, johon myös ympäristövastuu läheisesti linkittyy.

– Tekoina se ilmenee hiilineutraalin tuotannon lisäksi viljelyohjelmana sopimustuottajiemme kanssa, jossa pyritään minimoimaan viljelyn ilmastovaikutuksia ja samalla parantamaan satotasoja. Pyrimme myös jätteettömyyteen ja kiertotalousajattelu tuo uusia mahdollisuuksia tähän.

– Käytössämme on myös muun muassa uusiutuvaa energiaa ja tuotamme tarvitsemamme prosessihöyryn öljyn sijaan kaurankuorta polttamalla. Lisäksi tuemme ratkaisuillamme kasvipohjaisen ruokavalion yleistymistä, jolla on alallamme merkittävä positiivinen ilmastovaikutus globaalisti, Kumlin jatkaa.  

Pörssiyrityksiltä vaaditaan enemmän ulkoisten raportointivelvoitteiden kautta. Tämän takia yritys on sitoutunut useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin päästötavoitteisiin, sertifikaatteihin ja mittauksiin, jotka helpottavat ja selkeyttävät sen tekemää ilmastotyötä.

Mittaroinnin kehittyminen, hiiliviljelyn menetelmien sekä yhteisten toimintatapojen laatiminen ovat Kumlinin mukaan jatkossakin tärkeitä, jotta yritysten työstä tulee yksinkertaisempaa, vertailukelpoista ja tuloksiltaan luotettavaa.

– Kaikkea emme voi tehdä itse, vaan olennaista on koko ketjun sitoutuminen ilmastotoimiin. Suurimmat ilmastovaikutukset ketjussamme tulevat alkutuotannosta ja kuljetuksista.

Tiedonjakoa ja yhdessä tekemistä

Järvenpään kaupungilta Helsingin Mylly toivoo tiedonjakoa ja edellytysten luomista ilmastotyön helpottamiseksi.

–  Tukemalla ilmastoystävällisten yritysten hankkeita sekä mahdollistamalla verkostoitumista ja kiertotalousratkaisuja yritysten välillä. Myös hankintavaatimuksilla voidaan ohjata yrityksiä kohti vastuullisempia ratkaisuja. Muilta alan yrityksiltä toivomme kokemusten ja tiedonvaihtoa hyvistä käytännöistä ja yhteistyöaihioita yhteisten ilmastohaasteiden ratkaisemiseksi.

–  Poliittinen tahto ilmastoasioissa on Suomessa todella korkea, ja toivomme sen näkyvän myös poliittisessa päätöksenteossa niin, että yrityksiä tuetaan siirtymässä ja Suomelle rakentuu tästä maailmanluokan kilpailuetua, eikä byrokraattista ja taloudellista taakkaa. 

Helsingin Mylly on mukana myös Järvenpään kaupungin ja kestävän tulevaisuuden asiantuntijayritys D-matin järjestämässä kestävien elämäntapojen kiihdyttämössä, jossa kaupunkilaiset oppivat lisää kestävästä arjesta ja jossa mukana olevat yritykset ovat jakaneet tuotteitaan kokeiltaviksi. Helsingin Mylly on tarjonnut osallistujille uusia kotimaisia kauratuotteita vaihtoehtona esimerkiksi riisille. Kaura-ateriatuotteita valitsemalla voi pienentää hiilijalanjälkeä 70 prosenttia riisiin verrattuna. 

–  Ajattelemme niin, että kun ympäristö hyötyy, ihmiset ja yhteiskunta hyötyvät ja sillä on meidänkin jatkuvuudellemme valtava merkitys pidemmällä aikavälillä.

Kaupungin yhtenä tavoitteena on edistää ilmastoyhteistyötä kaupungissa sijaitsevien yritysten kanssa. Järvenpään ilmastoyritykset -teemasarjassa tutustutaan kaupungissa ilmastotyötä edistäviin ja siitä kiinnostuneisiin yrityksiin.


Järvenpääkumppani-tarinoissa esitellään kaupunkimme yhteisöjä ja yrityksiä Järvenpäähengessä.

Footer is loading...