Hyppää sisältöön

Henkilöstöjohtajan työharjoittelupäivä päiväkodissa: yhteisöohjautuvuuden ja pedagogiikan oivalluksia 

Henri Nordenswan, Järvenpään kaupungin henkilöstöjohtaja, pääsi viettämään työharjoittelupäivänsä Kinnarin päiväkodissa sekä Kinnarin koulussa tutustuen niin eskarilaisten kuin pienempienkin lasten arkeen Järvenpään varhaiskasvatuksessa. Hän halusi tutustua varhaiskasvatuksen arkeen ja lisätä ymmärrystään päiväkotien toiminnasta sekä henkilöstön jokapäiväisestä työskentelystä. Henri kertoo avoimesti päivänsä kokemuksista ja siitä, miten päivä päiväkodissa vaikutti hänen näkemyksiinsä kaupungin palveluista ja henkilöstön tekemästä työstä. 

“Ensinnäkin ajattelin, että työ päiväkodissa on niin kaukana toimistotyöstä kuin mahdollista. Toisekseen varhaiskasvatuksen henkilöstön mitoitus ja jaksaminen on meille tärkeä henkilöstöpoliittinen painopiste, joten oli hyvä päästä näkemään, mitä varhaiskasvattajien työ arjessa on”, Henri perustelee harjoittelupaikkansa valintaa. 

Ennakkoajatuksia ja välitöntä mukaan ottamista 

Henrillä oli etukäteen ajatus siitä, että hän pääsisi mukaan päiväkodin arkeen leikkimään lasten kanssa ja osallistumaan heidän päivittäisiin askareisiinsa. Hänen suurin pelkonsa oli joutua laulamaan, sillä hän ei omien sanojensa mukaan omaa laulajanlahjoja. Päivä yllätti positiivisesti, sillä laulaa piti vain lintu-karaokessa, ja niin lapset kuin henkilökunta ottivat Henrin vastaan välittömällä suhtautumisella. 

“Ehkä eniten yllätyin ja ilahduin siitä, miten nopeasti ja aidosti lapset ottivat minut mukaan. Ei ollut ujostelua, vaan he halusivat minut heti mukaan toimintaan ja leikkeihin.”  

Henrin päivä alkoi eskarilaisten kanssa Kinnarin koululla, jossa hän seurasi heidän kenraaliharjoitustaan illan kevätjuhliin. Tämän jälkeen hän ulkoili ja ruokaili lasten kanssa ja sai kokea, miten fyysisesti vaativaa työ voi olla. Iltapäivällä hän osallistui 3–5-vuotiaiden Orvokkien ryhmän toimintaan, jossa lapset opettelivat saksien käyttöä ja muovailivat muovailuvahalla. 

“Aamupäivällä olin eskarilaisten kanssa, ja täytyy sanoa, että hiki tuli otsaan, kun juoksin piilosta ja hippaa heidän kanssaan tunnin verran. En ollut varautunut siihen fyysiseen aktiivisuuteen. Onneksi oli lenkkarit jalassa! Orvokkien ryhmässä taas kirkastui se, miten monia käytännön taitoja lapsille päiväkodissa opetetaan pedagogisen suunnitelman mukaisesti. Saksien käyttöäkin on joku joskus meille jokaiselle opettanut.” 

Lapsi ja aikuinen leikkivät muovailuvahalla.
Noel, 3 vuotta, esittelee Henrille muovailuvisiotaan.
Aikuinen opettaa lasta saksien käyttöön.
Milolla, 4 vuotta, on saksista täysin oikeaoppinen ote. Kas näin tämäkin taito opitaan!

Henri ihaili myös eskarilaisten itseohjautuvuutta ja sitä, miten hyvin he toimivat ryhmänä. Hän huomasi, että pedagoginen toimintatapa, jossa lapset saavat itse suunnitella ja ohjata toimintaansa, toimii erinomaisesti. 

Työyhteisön lämmin vastaanotto sekä yhteisöohjautuva toiminta teki vaikutuksen 

Henri koki Kinnarin varhaiskasvatuksen työyhteisön vastaanoton lämpimäksi ja välittömäksi. Hänet otettiin mukaan toimintaan suunnitellusti ja hänelle selitettiin perusteellisesti, miten päiväkodin arki ja yhteisö toimivat. Henri huomasi nopeasti, että työyhteisössä on vahva yhteisöohjautuvuuden kulttuuri. 

“Työyhteisö otti minut mukaan luonnollisesti ja mutkattomasti. Täällä tehdään asioita yhdessä ja jokainen tietää roolinsa. Se tekee työskentelystä sujuvaa ja tehokasta.” 

Työpäivä päiväkodissa avasi Henrin silmät varhaiskasvatuksen arjen haasteille ja mahdollisuuksille. Hän aikoo viedä mukanaan yhteisöohjautuvuuden oppeja myös kaupungin johtoryhmän toimintaan. 

“Yhteisöohjautuvan toimintatavan voisi ottaa vielä vahvemmin käyttöön myös kaupungin johtoryhmässä. Päiväkodissa ei pärjää sooloilemalla. Myös johtoryhmissä omasta roolistaan on hyvä päästää hetkeksi irti, ja miettiä aidosti yhteistä etua asioiden edistämisessä.

Antoisa ja ajatuksia herättävä kokemus

Henri haluaa kiittää Kinnarin päiväkodin henkilökuntaa ja lapsia lämpimästä vastaanotosta ja yhteistyöstä. Hän toivoo, että kaupunkilaiset ja päättäjät arvostavat varhaiskasvattajien työn merkitystä osana lapsen kasvun polkua ja ymmärtävät työn vaativuuden. 

“Oli upeaa nähdä, miten hyvin toimiva tiimi Kinnarissa on ja miten lämminhenkistä heidän tekemisensä on. Täällä nimenomaan kasvatetaan lapsia, ei ainoastaan hoideta heitä, ja se tehdään erinomaisella pedagogiikalla. Toivon, että myös kaupunkilaiset arvostavat näitä palveluita ja niihin sijoitettuja veroeuroja. Kinnarin päiväkodin ympäristö on turvallinen, virikkeellinen ja luonnonläheinen, joten tänne voi varmasti hyvillä mielin tuoda lapsensa.” 

Henri muistuttaa, että varhaiskasvatus on yhteistyötä, joka ulottuu tiiviisti sekä koteihin että koulun puolelle. Hän myönsi kantavansa huolta siitä, miten pystytään varmistamaan, että varhaiskasvatuksen opettajilla, -sosionomeilla ja lastenhoitajilla on jatkossakin riittävät tukipalvelut, jotta he voivat keskittyä päätyöhönsä lasten kasvatukseen. 

“Tämä päivä kannustaa entisestäänkin miettimään, miten saamme resurssit riittämään ja pidettyä henkilöstön hyvinvoivana. Varhaiskasvatus on vaativaa työtä, ja siihen tarvitaan riittävästi varhaiskasvatuksen ja lastenhoidon ammattilaisia sekä heidän työnsä mahdollistavia muita työntekijöitä.” 

Henrin päivä Kinnarin päiväkodissa oli opettavainen ja antoisa kokemus, joka varmasti vaikuttaa hänen työhönsä kaupungin johtoryhmässä positiivisesti. 

Footer is loading...