Hyppää sisältöön

Kaikille ilmainen HopLop – Saunakallion koulun lapset unelmoivat tulevaisuuden Järvenpäästä

Saunakallion koululla käy vappua edeltävänä perjantaiaamupäivänä vilske. Osa oppilaista on pukeutuneina erilaisiin naamiaisasuihin, ja vappupillin riemukkaat törähdykset raikuvat pitkin koulun pihaa. Vappuviikon lisäksi koululla on muutenkin takanaan hieman poikkeuksellinen viikko, sillä oppilaat ovat pohtineet teemaa “Järvenpää ennen, nyt ja tulevaisuudessa” erilaisten tehtävien kautta koko viikon ajan, monialaisten opintojen kokonaisuuden eli MOKin valittuna aihepiirinä.  

“MOK eli monialaisten opintojen kokonaisuus tuli kouluihin uuden opetussuunnitelman myötä vuonna 2016. Monialaiset oppimiskokonaisuudet eheyttävät opetusta tarkastelemalla todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina oppiainerajat ylittäen. Tavoitteena on asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen ja sitä kautta maailmankuvan laajentaminen ja jäsentäminen.”, Saunakallion koulun rehtori Tiina Piiroinen avaa teemaviikon taustoja. Piiroisen mukaan teema “Järvenpää ennen, nyt ja tulevaisuudessa” valikoitui helposti, sillä Järvenpää juhli viime vuonna 70-vuotisjuhlaansa.  

Kolmasluokkalaiset päästivät luovuutensa valloilleen pohtiessaan uutta Jampan ostoskeskusta

Kolmasluokkalaiset saivat tehtäväkseen pohtia Järvenpäätä tulevaisuudessa, ja erityiseksi teemaksi nostettiin vastikään tulipalossa tuhoutuneen, Saunakallion koulun välittömässä läheisyydessä olleen, Jampan ostoskeskuksen tulevaisuus. Oppilaat saivat rakentaa haluamallaan menetelmällä haaveidensa mukaisen uuden ostoskeskuksen, ja oppilaat olivatkin hyödyntäneet taidokkaasti niin teknologiaa ja erilaisia digitaalisia työkaluja kuin erilaisia fyysisiä rakennusmateriaaleja puusta legoihin.  

Kolmasluokkalaiset Anton ja Arttu olivat rakentaneet omien suunnitelmien pohjalta täysin uniikin pelialuksen. Aluksella olisi mahdollista pelata sellaisia pelejä, joita muualta ei löydy. Kaikki ilmaiseksi, tietenkin.  

Artun ja Antonin pelialus.

“Jampan kauppakeskuksen palosta oli keskusteltu oppilaiden kanssa yhteisesti koko luokan päivittäisessä aamuhetkessä. Luokkamme oppilas oli havainnut palon ja kertonut siitä aikuisille. Vahvistimme tässä yhteydessä aikuisten vastuuta hätätapausten selvittelyssä ja kiittelimme sitä, miten hienosti oppilas oli osannut tilanteessa toimia. Oppilaat kertoivat mitä olivat nähneet ja kuulleet sekä miten “ostarin” palo vaikuttaa heihin ja heidän perheisiinsä. Keskustelimme myös tulen käytöstä ja siitä, miten vahingon sattuessa tulee toimia. Unelmointi uudesta kauppakeskuksesta pohjustettiin antamalla lapsille vapaat kädet suunnitella ja ideoida keksimiään asioita kyseiselle paikalle.”, kertovat kolmosluokan opettajat Kati Kollanen ja Liisa Huotari annetun tehtävän taustoista.  

Kolme oppilasta luokkahuoneessa, selät kameraan. Yksi oppilaista seisoo kuvan taka-alalla, kaksi istuu oikealla puolella kuulokkeet päässään.
Maisa, Anton ja Arttu tutustumassa muiden oppilaiden teoksiin.  

Myös 1.–2. -luokkalaiset saivat haaveilla tulevasta ostarista. HopLopia toivottiin useaan otteeseen, mutta monen oppilaan haaveissa oli myös saada ostari takaisin pitkälti sellaisena, kuin se oli. “Me haluttaisiin sellainen, kuin se oli ennen, mutta värikäs.”, tiivistivät ekaluokkalaiset Veikka ja Saara.  

Värikynillä tehty piirroskuva, jossa värikkäät reunat ja erilaisia muotoja. Vasemmassa yläreunassa lukee "Eerika ja Vilma" sekä "HopLop".
Eerikan ja Vilman yksityiskohtainen suunnitelma HopLopista. 

Oppilaiden osallisuudella lähiympäristön suunnitteluun kauaskantoisia vaikutuksia

“Pyrimme koulun opetuksessa vahvistamaan eri tavoin oppilaiden osallisuuden kokemusta. Esimerkiksi oppilaskuntatoiminnan kautta oppilaille avautuu monenlaisia vaikuttamismahdollisuuksia. Tärkeintä on kuitenkin koulun arkipäivien ilmapiiri. On tärkeää, että oppilaat kohdataan avoimesti, heitä kuunnellaan ja heidän viesteihinsä ja toiveisiinsa suhtaudutaan vakavasti. Kuulluksi tullut lapsi oppii, että hänen mielipiteillään on väliä ja hän pystyy vaikuttamaan omaan ympäristöönsä.”, rehtori Piiroinen summaa koulun tavoitteita oppilaiden osallisuuden edistämisessä.  

Myös Kollanen ja Huotari näkevät oppilaiden kuuntelemisessa ja aidossa osallistamisessa kauaskantoisia vaikutuksia. “Kuulluksi tulemisen kokemus on tärkeää kaikenikäisille. Lapsilla voi olla aidosti hyviä ideoita, jotka ansaitsevat tulla kuulluiksi.  Mahdollisuus suunnitteluun ja mielipiteiden kertomiseen sitouttaa lapsia myös kunnioittavaan lähiympäristön kohteluun. Osaltaan tämä on myös kansalaisvaikuttamisen harjoittelua, miten asioita voidaan yhteistyössä yrittää edistää.”. 

Mitä Saunakallion oppilaat sitten arvostavat ja haluavat säilyttää lähiympäristössään? 

“Leikkipuistot, pihat, metsät, futiskentät.”  

Entä mitä Järvenpäässä pitäisi olla tulevaisuudessa? 

“Jättimäinen karkkikauppa, vesipuisto, eläintarha, enemmän luontoa.” 

Nuorilla järvenpääläisillä ainakin riittää kunnianhimoa kotikaupunkinsa suunnittelussa! 


Järvenpääelämää-tarinoissa esitellään järvenpääläistä elämänmenoa ja kerrotaan syvemmin kaupungissa tapahtuvista ajankohtaisista asioista.

Footer is loading...