Hyppää sisältöön

Kansainvälistä nuorisovaihtoa Järvenpäässä 

Järvenpään nuorisopalvelut tukee nuoren yksilöllistä kasvua kohti hyvinvoivaa aikuisuutta eri toimintaympäristöissä tapahtuvan kohtaamisen ja osallisuuden lisäämisen keinoin. Kesällä 2023 Järvenpäässä toteutettiin ensimmäinen nuorisopalveluiden koordinoima Erasmus+-nuorisovaihto.

Järvenpään nuorisopalvelut sai rahoituksen kansainväliselle toiminnalle Euroopan unionin Erasmus+-ohjelmasta. Nuorisovaihtoon osallistui yhteensä 28 nuorta kolmesta eri maasta; kahdeksan Suomesta, kymmenen Itävallasta, kymmenen Saksasta sekä yhteensä seitsemän nuorisotyöntekijää. Hankkeen kantavana teemana oli yhdenvertaisuus ja toisiin kulttuureihin tutustuminen.

Nuorisovaihtoon osallistuneet nuoret Taika ja Miikka sekä nuorisotyöntekijä Ronja kertovat kokemuksistaan ja ajatuksistaan viime kesän nuorisovaihdosta. Taika kertoo, että kiinnostui osallistumisesta, koska näki nuorisovaihdon mahdollisuutena saada uusia kavereita. Miikan oman partioharrastuksen ollessa sopivalla leirin mentävällä tauolla, kiinnostus osallistumisesta heräsi.

Valmistelevaa vierailua

Kesäkuun alussa Järvenpäähän saapui vieraita Saksasta ja Itävallasta valmistelevan vierailun merkeissä. Valmistelevan vierailun tarkoitus on suunnitella yhdessä nuorisovaihdon sisältöjä ja yhteisiä käytänteitä, tutustua nuorisovaihdon toteutuspaikkaan ja mikä tärkeintä, tavata ja tutustua muihin osallistujiin ennen varsinaista toteutusajankohtaa.

Järvenpääläisistä nuorista lähes kaikki osallistuivat valmistelevaan vierailuun. Taika ja Miikka muistelevat, että valmistelevasta vierailusta jäi mieleen toteutusviikon majoituspaikka, ruoka sekä hyvä fiilis muiden osallistujien tapaamisesta.

Valmisteleva vierailu oli myös nuorisotyöntekijän näkökulmasta tärkeä. Vierailuviikonlopun aikana käytiin ohjaajien kesken hyviä keskusteluja sekä sovittiin yhteisiä asioita ja käytänteitä toteutukseen liittyen.

Ryhmätoimintaa, kielitaitoa ja kulttuuria

Pitkän suunnittelu- ja valmistelutyön jälkeen oli vihdoin toteutusviikon aika. Taika kertoo jännittäneensä millaisia nuoret ovat, keitä ei vielä valmistelevan vierailun aikana tavattu. Jännityksen aihe osoittautui kuitenkin turhaksi, koska kaikki olivat mukavia, sanoo Taika.  Miikka kertoo olevansa niin hetkessä eläjä, ettei jännittänyt tulevaa viikkoa.

Toteutusviikko sisälsi paljon uuden oppimista, elämyksiä ja yhteistä aikaa. Nuorisovaihdon tavoitteiden toteuttamiseksi hyödynsimme mm. liikunnallisia aktiviteetteja, pelejä, leikkejä ja katutaidetta. Joka päivä löytyi uusia asioita tai kiinnostuksen kohteita, jotka yhdistivät nuoria eri Euroopan maista. Taika sanookin, että yksi parhaista asioista nuorisovaihdon aikana oli se, kun nuoret kokoontuivat toistensa huoneisiin viettämään aikaa yhdessä. 

Viimeisenä päivänä ennen kotiinlähtöä arvioimme yhdessä nuorten kanssa kulunutta viikkoa. Nuoret kertoivat oppineensa mm. kunnioitusta toisiaan kohtaan, ryhmässä toimimista erilaisten ihmisten kanssa sekä uutta muiden maiden kulttuureista. Monessa palautteessa nousi esiin myös kielitaidon kehittyminen. Nuorisotyöntekijän silmin nuorten ryhmän kehityskaarta oli palkitsevaa seurata ja viikon aikana moni nuorista sai valtavasti rohkeutta ja ylitti itsensä.  Toteutuksen aikana oli myös kiinnostavaa kuulla muissa Euroopan maissa tehtävästä nuorisotyöstä ja oppia uutta nuorisotyön ammattilaisilta Itävallasta ja Saksasta.

Nuorisovaihto herättänyt kiinnostusta

Tätä juttua kirjoittaessamme nuorisovaihdon toteutuksesta on kulunut lähes kaksi kuukautta. Taika ja Miikka kertovat, että ovat olleet yhteydessä muihin nuorisovaihtoon osallistuneisiin nuoriin toteutusviikon jälkeen. Osallistujat ovat levittäneet kokemuksiaan omille verkostoilleen, jonka tuloksena nuorisovaihto on herättänyt kiinnostusta ja innostusta järvenpääläisissä nuorissa, jotka eivät viimeisimpään hankkeeseen osallistuneet.

Taika ja Miikka luettelevat monta asiaa, kun heiltä kysyy, miksi nuoren kannattaisi heidän mielestään osallistua kansainväliseen toimintaan.  ”Pääsee tapaamaan nuoria eri maista, oppii toisista maista ja kulttuureista, on paljon tekemistä ja nuorisovaihto on mahdollisuus jakaa omaa kulttuuriaan muille” Taika myös vinkkaa, että matkalaturi kannattaa ottaa mukaan kaiken varalta. Molemmat ovat yhtä mieltä, että nuorisovaihtoon kannattaa lähteä hyvällä asenteella ja levänneenä.

Lopuksi Taika vielä toteaa, että kansainväliseen toimintaan ja nuorisovaihtoon kannattaa osallistua, se on kaiken sen ajan arvoista!

Kirjoittaja: nuorisotyöntekijä Ronja Inkinen. Juttuun haastateltu myös kahta nuorisovaihtoon osallistunutta nuorta Taikaa sekä Miikkaa.

Footer is loading...