Hyppää sisältöön

Nina Kärnä: Varhaiskasvatuksen ammattilaiseksi työn ohessa

Nina Kärnä on varhaiskasvatuksen ammattilainen, jonka työura Järvenpään varhaiskasvatuksessa on jo reilusti yli 20 vuoden mittainen. Kärnä on opiskellut töiden ohella aina perhepäivähoitajasta varhaiskasvatusopettajaksi saakka, ja pitää isoimpana motivaationlähteenään jatkuvaa kiinnostusta itsensä kehittämiseen sekä halua olla osaltaan tukemassa lasten hyvinvointia ja kehittymistä.

Henkilö seisoo talvisessa maisemassa katsoen hymyillen kameraan.
Nina Kärnä.

Leipurikondiittorista perhepäivähoitajaksi, sitten lastenhoitajaksi

Ennen varhaiskasvatusalalle siirtymistä Kärnä työskenteli leipurikondiittorina. Oman perheen myötä hän halusi kuitenkin mahdollistaa lapsilleen pidemmän läsnäolon oman vanhemman kanssa, ja vuonna 2001 hän ryhtyi perhepäivähoitajaksi ryhmässä, jossa oli myös kaksi hänen omaa lastaan. Tämä päätös käynnisti hänen uransa varhaiskasvatuksessa, ja vuonna 2005 hän suoritti perhepäivähoitajan ammattitutkinnon.

“Halusin mahdollistaa lapsilleni sen, että he saavat olla kanssani kotona. Ryhdyin perhepäivähoitajaksi ja kiinnostus alaa kohtaan heräsi heti”, Kärnä kertoo.

Kärnä on työskennellyt eri rooleissa erityisesti Järvenpäässä mutta myös sen ulkopuolella, mikä on tarjonnut hänelle monipuolisen näkökulman varhaiskasvatukseen. Palattuaan ryhmäperhepäiväkodista Järvenpään ulkopuolelta takaisin Järvenpäähän hän ryhtyi työskentelemään yksityisessä päiväkodissa. Järvenpään kaupungin palvelukseen Kärnä siirtyi vuonna 2008. Aluksi hän toimi päiväkodin avustajana, mutta halu kehittää itseään nousi nopeasti ja Kärnä hakeutui oppisopimuskoulutukseen. Vuonna 2011 hän valmistui lastenhoitajaksi.

“Minulla on aina ollut tarve kehittyä ja kehittää itseäni ja omaa työtäni”, Kärnä toteaa.

 

Monipuolista tukea opintojen ja työn yhdistämiseen

Kärnä kuvailee opiskelun ja työn yhdistämistä antoisaksi, mutta ajoittain haastavaksi. Hän on opiskellut työnsä ohessa useampaan otteeseen, ja kokenut kaupungin tarjoamat mahdollisuudet osaamisensa kehittämisessä merkittävinä.

“Tiedonjano on aina ruokkinut minua opiskelun pariin. Halusin tehdä työni entistä paremmin ja halusin myös teoreettista tietoa kasvatustyöstä ja sehän on motivoinut ja vienyt koko aika eteenpäin.”

Työskenneltyään yli vuosikymmenen lastenhoitajana Kärnä oli taas vailla uutta haastetta. Hän oli tehnyt varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuuksia, ja oli kokenut jälleen tutun kipinän uuden oppimiseen. Vuonna 2022 tuli mahdolliseksi suorittaa muuntokoulutusopinnot lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi, ja suoritettuaan vaadittavat 25 opintopistettä varhaiskasvatuksen perusopintoja Kärnä pääsi opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi Helsingin yliopistoon. Hän valmistuu varhaiskasvatuksen opettajaksi syksyllä 2024.

Järvenpään kaupunki on tarjonnut Kärnälle erilaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Kaupunki on panostanut henkilöstön koulutuksiin ja työhyvinvointiohjelmiin, mikä on tukenut työntekijöiden ammatillista kasvua ja työssä jaksamista.

“Työurani aikana Järvenpää on aina ollut edelläkävijä siinä, että täällä on ajankohtaiset kasvatusalan trendit otettu koulutuksissa huomioon aina koko henkilöstölle. Ja kun juttelen opiskelukollegoideni kanssa yliopistolla, he aina hämmästelevät, miten hienosti asiat ovat meillä Järvenpäässä.

Kärnä kertoo, kuinka hän on opiskellut työn ohessa ja saanut kaupungilta tukea opintoihinsa. Kärnä kannustaa muitakin osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneita varhaiskasvatuksen työntekijöitä jatkamaan opintojaan työn ohessa ja hyödyntämään kaupungin tarjoamia tukimahdollisuuksia. Hän korostaa myös vertaistuen merkitystä opiskelun aikana.

“On hienoa, että meillä tuetaan työntekijän omaehtoista tutkintoon johtavaa koulutusta. Ja jos täysipäiväinen työ ja opiskelu tuntuvat liian raskaalta, on sekä kaupunki että työyhteisö suhtautuneet kannustavasti ja joustavasti töiden tekemiseen osa-aikaisena opintojen aikana. Minulla on lisäksi aina ollut tukiverkosto vertaisoppijoita, se on minun mielestäni iso voimavara.”

Antoisin osa työstä: Lasten kehityksen tukeminen

Työssään Kärnä arvostaa erityisesti lasten hyvinvoinnin ja oppimisen tukemista. Hän kokee, että Järvenpään kaupungilla hänellä on ollut mahdollisuus vaikuttaa työympäristöönsä ja kehittää kasvatustyötä yhdessä työyhteisönsä kanssa.

“Kaikissa työrooleissani olen kokenut sen tunteen, että olen päässyt vaikuttamaan kasvatustyöhön, en pelkästään omassa ryhmässä ja lasten kanssa vaan koko työyhteisössä.”

Valmistuttuaan Kärnä haluaa päästä käyttämään osaamistaan esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittämisessä, erityisesti valmistavan esiopetuksen parissa Saunakallion koululla, missä hän on työskennellyt varhaiskasvatusopettajan opintojen alusta saakka. Mutta ei Kärnä sulje edelleenkään pois mahdollisuutta opiskella lisää, jos kipinä jälleen syttyy.

“Kun valmistun, niin olen 52-vuotias ja ajattelen että en välttämättä ole vieläkään valmis vaan kerkeän kouluttautua vieläkin lisää, jos semmoinen tilanne tulee.”


Järvenpääduunissa-tarinoissa esitellään Järvenpään kaupungin työntekijöitä ja heidän kaupunkilaisten eteen tekemää vaikuttavaa työtään.

Footer is loading...