Hyppää sisältöön

Nuorten ajatuksille ja huolille tilaa Kuplatoiminnan tunnetaitorasteilla

Kuplat ovat nuorisopalveluiden järjestämiä teemallisia kokonaisuuksia, joita järjestetään lukuvuoden aikana 5.–7. luokkalaisille nuorisotalo Temalilla. Kantavana teemana kuplissa on hyvinvointi, 6. luokkalaisten kuplassa erityisesti yläkouluun siirtymisen osalta. Viimeisin kupla järjestettiin 6. luokille ja Perhetalo Joutsikki osallistui järjestämiseen omalla rastillaan, jossa harjoiteltiin nuorten kanssa muun muassa tunnetaitoja. Tunnetaitorastilla koottiin 6. luokkalaisilta tietoa ja ajatuksia siitä, mitkä asiat jännittävät yläkouluun siirtymisessä ensi syksynä ja mitä toiveita nuorilla oli vanhemmille. Vastauksia hyödynnettiin siten, että luokanopettajat saivat ne tiedoksi ja koteihin välitettäväksi. Myös Perhetalo Joutsikin Facebook-julkaisu aiheeseen liittyen herätti keskustelua. 

Ohessa muutamia nuorten ajatuksia siitä, mikä heitä jännittää yläkouluun siirtymisessä: 

“Ilkeät ja vihaiset opettajat ja kaverit, roadmanit, ilmapiiri, vaihtuvat opettajat, lisää oppiaineita, uudet ihmiset, jos kaveri ei tule samalle luokalle, minkälaisia opettajat ovat, isompi uusi koulu, lisää aineita ja kokeita, kiusatuksi tuleminen, yksinäisyys, turpaan saaminen, hakatuksi tuleminen, saadaanko hyvä luokanvalvoja, onko vaikeaa, pitkät päivät, kouluruuan taso, painostus esim. vapeen.”

Mitä nuoret toivoivat vanhemmiltaan? 

“Ymmärrystä, tukea ja kannustusta, kunnioitusta, kärsivällisyyttä, luottamusta, vanhemmat pystyisivät tukemaan sellaisena kuin olen, vapautta ja omaa rauhaa, antaa hoitaa omat asiat, rajat, huolenpitoa, kuuntelemista ja ymmärrystä, rakkautta, aikaa kaikille lapsille, apua, joustamista, juttelua, neuvoja, huomiota, rehellisyyttä, apua kokeissa, myöhemmät kotiintuloajat, enemmän rahaa, vanhemmat eivät kyseenalaistaisi kaikkea, ei huutaisi, yksityisyyttä, ruokaa, perheen kanssa oloa enemmän, ymmärrystä nuoruudesta”

JYK/Kyrölä hyödynsi Joutsikin antaman kuplasta saadun oppilaiden palautteen kevään omassa vanhempainillassaan. Vanhemmat keskustelivat osallisuuspedagogin ja rehtoreiden johdolla lasten esiin nostamista yläkouluun siirtymiseen liittyvistä huolenaiheista. He myös jättivät omat terveisensä oppilaiden luettavaksi. Luokanvalvojat tulevat vastaamaan syyslukukauden alussa oppilaiden esittämään huoleen käymällä luokanvalvoja-varteissa koulun käytänteitä. Jatkotyöstöä tehdään syksyllä 7. luokkalaisille suunnatussa kuplassa, jossa järjestetään kouluvalmentajien, yhteisöpedagogien ja Perhetalo Joutsikin väen toteuttama tunnetaitoaiheinen rasti.  

Värillisiä post-it -lappuja, joissa erilaisia kannustuslauseita.
JYKin vanhempainillan tsemppiviestejä. Kuva: osallisuuspedagogi Laura Manninen.

Hyvinvoinnin palvelualueen lapsiperheiden palvelupäällikkö Marja Häyhä korostaa, että on merkityksellistä, ettei lasten antama palaute jää irralliseksi tiedonkeruuksi.  

“Osallistamalla myös vanhemmat kerätyn tiedon käsittelyyn heille syntyy käsitys siitä, minkälaisia ajatuksia ja tunteita siirtymävaihe lapsissa herättää. Meidän tulee monin tavoin edistää lasten kuulluksi tulemista ja näin saada näkyväksi, että kuulluksi tulemisella on myös vaikuttavuutta.” 

Hän toivookin, että vanhempien kanssa käyty keskustelu ja palaute lapsille tavoittaa mahdollisimman monet kuplaan osallistuneista.  

Kirjoittajat:

Marja Häyhä, Noora Salo, Inna-Mari Simola ja Marianne Tuulkari-Honkanen 

Footer is loading...