“Päiväkoti on todella iso osa lasten lapsuutta”

Varhaiskasvatus ja sen merkitys yhteiskunnassa on ollut viime aikoina laajan keskustelun aiheena. Saimme haastateltavaksemme järvenpääläisen Jenna Ylösen, jonka kaikki kolme lasta ovat varhaiskasvatuksessa päiväkoti Pollessa Järvenpäässä. Lapsista kaksi ovat aloittaneet Pollessa vuonna 2019, ja nuorin kuluvan vuoden tammikuusta. Ylösen puheissa paistoivat luottamus ja kunnioitus varhaiskasvatustyötä tekeviä kohtaan. Miten huoltaja kokee varhaiskasvatustyön näkyvän päiväkotipäivän ulkopuolella? 

Lapsia istumassa lattialla, aikuinen seisoo heidän edessään ja edessä valkotaulu, jossa värikkäitä elementtejä.
Kuvituskuva päiväkoti Pollesta. Kuva ei yhteydessä jutun henkilöihin. 

Mikä varhaiskasvatustyössä on mielestäsi merkityksellisintä? Miten varhaiskasvatustyö näkyy teillä omassa arjessa, päiväkotipäivän ulkopuolella? 

“Varhaiskasvatuksessa on useita merkityksellisiä asioita. Kaikki toki lähtee lasten perustarpeiden tyydyttämisestä (ruoka, juoma, vaatetus, lepo), mutta sen lisäksi tarvitaan kohtaamista, kuuntelemista, ohjaamista ja hyvän ilmapiirin luomista. Lapsen tulee saada tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. Päiväkotiarki näkyy päivittäin meillä kotona jutuissa, leikeissä ja uusissa, opituissa taidoissa. Päiväkoti on todella iso osa lasten lapsuutta.” 

Mikä lastenne mielestä on parasta päiväkodissa? 

“Lapset innostuvat eniten päiväkodin teemapäivistä, retkistä ja kavereiden kanssa puuhastelusta.” 

Kuvaile kokemustanne Järvenpään varhaiskasvatuksesta kolmella sanalla, ja kerro hieman, miksi valitsit nuo sanat. 

“Turvallinen, luotettava ja mutkaton. Olen alusta asti kokenut, että päiväkoti on ollut lapsillemme turvallinen kasvuympäristö, jossa on luotettavat kasvattajat. Lisäksi yhteistyö päiväkodin kanssa on ollut todella mutkatonta ja sujuvaa, sillä kodin ja päiväkodin välillä on vallinnut yhteisymmärrys lapsen parhaasta.” 

Onko kokemuksenne mukaan Järvenpään varhaiskasvatuksessa osa-alueita, joihin toivoisitte kehittämistä? 

“Järvenpään varhaiskasvatuksesta yleisesti minulla ei ole näkemystä, mutta Pollessa kaikki on sujunut niin hyvin, etten osaa nimetä yksittäisiä kehityskohteita. Koronaepidemiankin aikana asiat on hoidettu mielestäni valtavan hyvin. Työntekijöiden poissaolot ja muut erityisjärjestelyt ovat lopulta näkyneet kotiin hyvin vähän, ja kaikista asioista on tiedotettu mahdollisimman nopeasti ja selkeästi.” 

Olisiko sinulla terveisiä varhaiskasvatuksen työntekijöille? 

“Iso kiitos teille! Teette äärettömän arvokasta työtä, josta toivottavasti myös maksettaisiin tulevaisuudessa työn vaatimustason mukaisesti eli enemmän kuin nykyisin.”


Järvenpään varhaiskasvatus lukuina:

Kunnallinen varhaiskasvatus:  
17 päiväkotia 
101 lapsiryhmää 
9 perhepäivähoitajaa 
1840 lasta 
reilu 400 työntekijää 
  
Yksityinen ja ostopalveluvarhaiskasvatus: 
11 päiväkotia 
523 lasta yksityisessä varhaiskasvatuksessa 
41 ruotsinkielisessä ostopalvelussa 
Footer is loading...