Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden vaikuttajat  

Kokovartalo-osallisuutta ja oman mielipiteen kertomisen tärkeyttä – osallisuuden oppitunnilla tutustutaan vaikuttamisen tapoihin lasten näkökulmasta. 

Tammikuinen perjantaiaamu Mankalan koulun 3b-luokan oppilailla alkaa pohtimalla Rantapuiston erilaisia käyttötapoja. Oppilaat kertovat osallisuuden erityisasiantuntija Pilvi Kallio-Meriläiselle, mitä he tekevät Rantapuistossa; skoottaavat ja skeittaavat, käyvät piknikillä perheen kanssa, katselevat sorsia ja kuuntelevat veden ääniä, luistelevat Tuusulanjärven jäällä. Pilvi kertoo oppilaille Rantapuiston olevan kaupunkilaisten yhteinen tila, ja kaupunkilaisten tavat hyödyntää Rantapuistoa määrittävät sen kehittämistä. Seuraavaksi pohditaan, miten osallisuus on näkynyt oppilaiden arjessa kotona tai koulussa, mihin he ovat saaneet vaikuttaa. ”Saan ehdottaa illallista!”, yksi heistä huomaa. ”Saan osallistua yhteiseen tekemiseen, esimerkiksi juhlien järjestämiseen”, toinen havaitsee. Tänä aamuna Mankalan koulussa pohditaan osallisuutta. 

Osallisuuden oppitunti on kehitetty yhteistyössä Järvenpään ja Tuusulan osallisuuden asiantuntijoiden ja osallisuuspedagogien kanssa. Kouluissa oli huomattu olevan tarvetta tutustuttaa oppilaita vahvemmin osallisuuden teemoihin ja kouluosallisuuden tukemiseksi suunniteltiin osallisuuden oppitunti. Oppitunnin tarkoituksena on tarjota toiminnallisten pisteiden avulla oppilaille osallisuuden kokemusta kolmesta lähtökohdasta; minä voin vaikuttaa, saan osallistua ja olen tärkeä osa yhteisöä.  

Osallisuuden oppitunteja järjestettiin vuoden 2023 aikana 24:ssä Järvenpään alakoulun luokassa, ja ne tavoittivat noin 550 Järvenpään alakoululaista. Palaute sekä oppilailta että opettajilta on ollut kiitettävää ja kannustavaa. 

Lapsia sekä opettaja istumassa luokkahuoneen lattialla pienessä piirissä.
Oman mielipiteen kertomisen ja perustelun harjoittelemista Marianne Tuulkari-Honkasen kanssa. 

– Oppituntien toteuttamisen mahdollistamiseksi lähdimme syksyllä rakentamaan verkostoa olemassa olevista resursseista. Kouluvalmentajat ja yhteisöohjaajat lähtivätkin kumppaneiksi, ja myöhemmin saatamme saada mukaamme myös Joutsikin väkeä. Näin hyväksi havaittu ja arvokas työ saatiin jatkumaan, konsultoiva erityisopettaja ja osallisuuden oppituntien toinen vetäjä Marianne Tuulkari-Honkanen kertoo.  

Oppitunnit on rakennettu lähikoulujen tueksi mallintamaan sitä, miten oppilaita voi osallistaa osallistumaan yhteisiin asioihin, esittämään mielipiteitään ja vaikuttaa päätöksentekoon. Työtapoina käytetään toiminnallisia työtapoja, draaman keinoja ja dialogia. Niitä toivotaan käytettävän oppituntien jälkeenkin. 

Osallisuuden harjoittelu lasten kanssa on Pilvin ja Mariannen mukaan tärkeää niin yksikön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta.  

– Osallisuus on tärkeä osa hyvinvointia, se on ennaltaehkäisevää työtä parhaimmillaan. Opettaja harvoin pääsee seuraamaan ryhmänsä toimintaa ilman vetovastuuta – tässä hänelle tarjotaan siihen paalupaikka. Erityisesti lasten kanssa osallisuuden ja vaikuttamisen harjoittelu on tärkeää, koska vaikuttamalla ja osallistumalla omiin asioihinsa, lapset oppivat vaikuttamaan myöhemmin myös yhteiskunnassa. Harjoittelemalla osallistumisesta tulee kerta kerralta helpompaa. Oman mielipiteen kertominen samoin kuin toisen kuuntelu ovat tärkeitä taitoja. Oppilaista kasvaa tulevia järvenpääläisiä vaikuttajia, he summaavat. 

Äänestäminen vaikeinta, leikki ja mielikuvituksen hyödyntäminen hauskinta

Osallisuuden oppitunnilla oppilaat harjoittelivat vaikuttamisen tapoja kolmella eri pisteellä. Ensimmäisellä pisteellä harjoiteltiin äänestämistä ja äänestyskäytäntöjä, toinen piste keskittyi oman luokan toiminnan arviointiin ja kolmannella pisteellä irroteltiin harjoittelemalla yhteistyötä leikin ja mielikuvituksen voimin.  

Lapset jonottavat äänestämään, aikuinen pitelee pientä laatikkoa, johon yksi lapsi sujauttaa äänestyslappunsa.
Ääni lappuun ja lappu äänestyslaatikkoon! Käsityönopettaja Heli Laakso opastaa. 

Äänestäminen oli lasten mielestä haastavinta, sillä valinta eri vaihtoehtojen välillä oli vaikeaa. Oppilaat kuitenkin tunnistivat oman osallisuutensa merkityksen. 

– Kun osallistuu ja kertoo mielipiteensä, ei jää itselle paha mieli siitä, että olisinpa sanonut jotain, Venla summaa oppilaiden ajatukset. 

Myös hauskimman tehtävän valinta on haastavaa, sillä oppilaat kokivat, että yhdessä tekeminen oli oppitunnin parasta antia. Draamapisteen kläpsyleikki ja lahjananto nousivat kuitenkin suosikkitehtäväksi, saihan siinä käyttää sekä kroppaansa että mielikuvitustaan! 

Lapsia sekä aikuinen piirissä luokkahuoneessa.
Kläpsyleikin avulla harjoiteltiin vuorovaikutus- ja viestintätaitoja ja saatiin veri kiertämään. Pilvi Kallio-Meriläinen näyttää esimerkkiä. 

Footer is loading...