Hyppää sisältöön

Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään Järvenpäässä tavoitteellisesti

Ramboll Finland uutisoi syyskuussa toteuttamansa lapsiperheystävällisyysindeksin tuloksista. Järvenpää oli mittauksen mukaan koko maan neljänneksi ja keskikokoisten kuntien toiseksi lapsiperheystävällisin kunta. Rambollin Livcy-lapsiperheystävällisyysindeksi keskittyy keskeisten palveluiden ja toimintojen saavutettavuuteen ja se koostuu viidestä eri palvelukokonaisuuden osa-alueesta: päivittäistavarakaupat, kulttuuri ja vapaa-aika, liikuntapalvelut, viher- ja virkistyspalvelut ja koulutus- ja terveyspalvelut.  

Palveluiden läheisyys ja saavutettavuus lisäävät erityisesti lapsiperheiden arjen sujuvuutta merkittävästi. Rambollin tutkimuksen mukaan Järvenpäässä 79 % asukkaista asuu enimmillään 15 minuutin kävelymatkan päässä lähimmältä päiväkodilta. Lähimpään kouluun on 58 %:lla asukkaista pisimmillään 15 minuutin kävelymatka. Päiväkotien ja koulujen läheisyydessä asuvien asukkaiden määrä oli Järvenpäässä koko maan toiseksi ja kolmanneksi suurinta. Järvenpään kompakti pinta-ala edesauttaa palveluiden saavutettavuudessa.  

Palveluiden läheisyyden ja saavutettavuuden lisäksi kunnan lapsiperheystävällisyys muodostuu kuitenkin monesta muustakin tekijästä.  

“Lapset ja nuoret ja sitä kautta heidän perheensä, ovat toimintamme keskiössä monella tapaa. Kaikissa palveluissa pyrimme turvaamaan heidän hyvinvointiaan monipuolisesti”, hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtaja Kristiina Soots korostaa. 

Hyvinvoinnin palvelualueella lapsiperheiden tukeminen näkyy monissa tavoitteissa. Tavoitteena on muun muassa tuottaa lapsille ja lapsiperheille palveluja, tapahtumia ja virikkeitä yhteistyössä eri yksiköiden kanssa sekä esimerkiksi tehdä kulttuuripalveluiden ja päiväkotien ja koulujen välistä yhteistyötä, jolla tuetaan lasten oikeutta kulttuuriin ja taiteeseen. Lisäksi asioiden valmistelussa tehdään lapsivaikutusten arviointia. Tällainen tuotettiin esimerkiksi keväällä 2023, kun kaupungissa pohdittiin liikuntatilojen maksullisuutta. 

Lapsiperheille leikkipuistot ovat tärkeitä kaupunkitiloja. Järvenpään kaupungin omistamia ja ylläpitämiä leikkipuistoja on noin 50 kpl eri puolilla kaupunkia. Järvenpään kaupunkitekniikka perusparantaa olemassa olevia leikkipaikkoja 1–2 kpl vuodessa määrärahojen puitteissa. Uusien leikkipaikkojen suunnittelun alkaessa lähetetään leikkipuiston lähialueen asukkaille kirje, jossa kerrotaan leikkipuiston perusparannushankkeesta ja sen aikataulusta, jotta asukkaat voivat esittää suunnittelijalle toiveitaan puiston ominaisuuksien suhteen.  

Kaksi lasta leikkivät leikkipuiston kiipeilytelineessä, etualalla aikuiset katsovat selät kameraan päin kohti lapsia.

Lapsiperheiden palveluita kehitetään kaupungissa omassa yksikössään – myös teemaan liittyvä hanke käynnistynyt

Yksi hyvinvoinnin palvelualueen lapsiperheisiin liittyvä tavoite oli käynnistää Puheeksiottava kunta – hyvinvoivat perheet –hanke, jonka tavoitteena on tuottaa ehkäisevän työn toimintamalli kuntien lapsiperheiden palveluihin. Toimintamallin kehittämiseen hyödynnetään sosiaali- ja terveysministeriöltä saatua valtionavustusta. Hankkeen Kick off -päivää vietettiin 18.9.2023, kun Järvenpään kampuksen Step-koulutuksen auditorioon kerääntyi suuri joukko lapsiperheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia.  

“Tarkoituksena on, että tunnistamme lapsiperheiden palveluissa perheiden tarpeita ja tilanteita varhaisemmassa vaiheessa. Ajoissa auttaminen edistää lapsiperheiden hyvinvointia. Toimintatavan yhtenä tavoitteena on lisäksi edistää turvallisen ilmapiirin muodostumista keskustelutilanteissa, mikä rohkaisisi perheitä ottamaan avoimesti puheeksi perheen asioita”, lapsiperheiden palvelupäällikkö Marja Häyhä kertoi tilaisuudessa. 

Häyhä johtaa hyvinvoinnin palvelualueella lapsiperhepalveluiden yksikköä, joka suunnittelee ja tuottaa palveluja ja toimintaa kaupungin lapsiperheille. Perhetalo Joutsikki tarjoaa lapsiperheille avointa kohtaamispaikkatoimintaa, perhekohtaista tukea, vertaisryhmiä, tapahtumia ja asiantuntijavierailuja. Perhetalo sijaitsee osoitteessa Naavatie 1. Lisätietoa lapsiperheiden avoimesta toiminnasta: Avointa toimintaa lapsiperheille | Järvenpää (jarvenpaa.fi) 

Ilmainen harrastus jokaiselle järvenpääläiselle lapselle ja nuorelle

Poika tanssii breakdancea taustallaan Järvenpään juna-asema. Kuvan päällä on teksti "Järvenpään harrastuskalenteri".
Kuvakaappaus harrastuskalenterin etusivulta.

Järvenpäässä otettiin elokuussa 2023 käyttöön uusi sähköinen harrastuskalenteri. Harrastuskalenterin käyttöönotto liittyy Harrastamisen Suomen malliin, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamuoto. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Järvenpään Jäke harrastaa -hanke sai Etelä-Suomen aluehallintovirastolta mallin mukaisen toiminnan toteuttamiseen 70 000 euroa lukuvuodelle 2023–2024.   

“Alkusyksyllä tehdyn selvityksen mukaan yhteensä 734 lasta ja nuorta oli löytänyt maksuttomien harrastusten pariin. Näistä harrastajista Harrastamisen Suomen mallin mukaiseen toimintaan on osallistunut 419 lasta tai nuorta”, Jäke harrastaa –koordinaattori Tiina Liimatainen iloitsee. 

Tarjolla olevat harrastukset ovat syntyneet lasten ja nuorten omien toiveiden pohjalta, ja niitä löytyy tällä hetkellä noin 40 erilaista. Lasten ja nuorten toiveiden kuuleminen on myös ollut edellytyksenä Harrastamisen Suomen mallin mukaiseen toimintaan ja rahoitukseen. Palautetta harrastuksiin osallistuneilta pyydetään syyskauden loppupuolella, minkä perusteella lapsia ja nuoria kiinnostavia harrastuksia voidaan suunnitella ja toteuttaa jatkossakin. Suosituimpiin harrastuksiin, muun muassa parkouriin, on jo perustettu lisää ryhmiä.  

Yläkouluikäisten tavoittaminen on osoittautunut nuorempia lapsia hieman hankalammaksi tehtäväksi. 

“Yläkoululaisten kohdalla täytyy ponnistella tiedotuksen kanssa kaikin keinoin, että harrastuksia vailla olevat nuoret löytäisivät harrastusten pariin. Täytyy varmasti entistä paremmin ottaa nuoret itse pohtimaan markkinointia”, Liimatainen puntaroi.  

Lue lisää aiheesta:

Cooperin päiväkodin kohtaamistila sai alkunsa ajatuksesta vanhempien yksinäisyyden ehkäisemiseen – tänä päivänä tilaa hyödynnetään monipuolisesti eri tarkoituksiin (jarvenpaamedia.fi)

Nuorten ajatuksille ja huolille tilaa Kuplatoiminnan tunnetaitorasteilla (jarvenpaamedia.fi)

Hyvinvointia edistävää yhteistoimintaa NEPSY-perheiden tueksi (jarvenpaamedia.fi)

Rakentuva Ainolan aluekeskus vastaa uuden kaupunkistrategian tavoitteisiin (jarvenpaamedia.fi)

Footer is loading...