Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen viestintää tehdään innostuneella otteella käyttäjien tarpeet edellä

Järvenpään varhaiskasvatuksen viestintää kuvailtaessa sanat moderni, ennakkoluuloton ja käyttäjälähtöinen nousevat ehdottomasti mieleen ensimmäisten joukossa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö ei ole viime aikoina tyytynyt viestinnässään pelkkään yksisuuntaiseen tekstien muodossa tapahtuvaan tiedottamiseen, vaan monipuoliset ja modernit viestinnän keinot on otettu ennakkoluulottomasti käyttöön aina kuin siihen on ollut mahdollisuus tai kun tarve uudentyyppiselle viestinnän muodolle on huomattu.

– Viestinnän kanavat ovat monipuolistuneet, ja meillä on käytössämme joustavampia ja eri kohderyhmiä tavoittavia viestinnän kanavia. Ulkoisessa viestinnässä hyödynnämme enemmän muun muassa sosiaalista mediaa sekä erilaisia viestinnän muotoja, kuten videoita, podcasteja, blogeja, tarinoita tai uutisjuttuja. Olemme myös lisänneet visuaalisuutta viestinnässämme, kertovat varhaiskasvatuksen viestintää kehittävät varhaiskasvatuksen erityisasiantuntijat Fiina Jaakkola ja Mia Wahlsten.

Kaupungin verkkosivujen sisältöä on myös pyritty ylläpitämään aktiivisesti, jotta tietojen ajantasaisuuteen voisi luottaa. Tietosisällöt on pyritty tuottamaan niin, että sivustolta olisi mahdollista löytää vastauksia yleisimpiin varhaiskasvatusta koskeviin kysymyksiin.

– Verkkosivujen tarkoitus on kuitenkin kannustaa asiakkaita myös olemaan aktiivisesti yhteydessä, mikäli vastausta ei löydy, tai jokin asia mietityttää. Palveluohjauksessa edelleen käytetyimmät viestintämuodot ovat puhelinkeskustelut sekä sähköpostiviestintä, Jaakkola ja Wahlsten huomauttavat.

Myös vieraskielisille suunnattua viestintää pohditaan vieraskielisten asiakasperheiden määrän kasvaessa. Yhteistyötä maahanmuuttotoimiston ja vastaanottokeskuksen kanssa on lisätty merkittävästi, ja yhteiset viestintäkeinot ovat aktiivisessa pohdinnassa. Varhaiskasvatuksessa on tehty runsaasti töitä eri kohderyhmien tavoittamisessa niin, että oikea viesti saavuttaisi kohderyhmänsä mahdollisimman suoraviivaisesti ilman useita välikäsiä.

Mikä sitten on innostanut varhaiskasvatusta kehittämään viestintäänsä?

– Avoimen ja monikanavaisen viestinnän tarkoituksena on tavoittaa entistä paremmin eri kohderyhmiä. Varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta viestiminen on tärkeää, jotta ymmärrys varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen merkityksestä lisääntyisi.

– Näkyvyyden lisääminen auttaa järvenpääläistä varhaiskasvatusta erottumaan myös valtakunnallisella tasolla. Onnistuneella, positiivisella ja innostavalla viestinnällä pyritään lisäksi houkuttelemaan työntekijöitä, Jaakkola ja Wahlsten kertovat kehittämistyön taustoista.

Kaksi henkilöä ovat heittäytyneinä pallonmuotoisten istuinten päälle ja katsovat riemastuneina kameraan.
Fiina Jaakkola (vas.) ja Mia Wahlsten kehittävät lennokkaasti varhaiskasvatuksen viestintää. Kuva: Tuula Alkula.

Sisällön tulee olla ymmärrettävää myös muille kuin alan ammattilaisille

Varhaiskasvatuksessa sisältöjä pohditaan tarkkaan ja mietitään, millä keinoin haluttu kohderyhmä todella tavoitetaan. Toisinaan haasteeksi muodostuu kaiken oleellisen informaation mahduttaminen selkeään, tiiviiseen ja helppolukuiseen muotoon. Hyvin toimivat kanavat kohderyhmittäin ovat tiedossa, mutta viestinnän monipuolisuus ja uusien viestinnän muotojen kokeileminen edesauttavat kohderyhmien tavoittamista. 

– Pyrimme viestinnässämme tiivistämään asian koittaen samalla välttää ”kapulakieltä”. 

Erilaiset, uudet sisältömuodot ovat Wahlstenin ja Jaakkolan mukaan osoittautuneet usein helpommaksi toteuttaa, kuin alun perin oli edes ajateltu. Varhaiskasvatuksen sijaisten perehdytysvideoita toteutettiin yhteistyössä media-alan opiskelijoiden kanssa, ja yhteistyö osoittautui hyvin toimivaksi. Videoiden teossa on ollut mukana niin lapsia, kasvattajia, hallinnon tiimiä, opiskelijoita kuin oppilaitoksen opettajiakin.  

Uusi Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma julkaistiin viime vuonna ja kirjallisen materiaalin lisäksi varhaiskasvatuksen viestintätiimi toteutti suunnitelman äänitallenteina tavoittamaan paremmin erilaisia oppijoita henkilöstön joukosta. 

– Äänitallenteiden teko osoittautui helpommaksi kuin mitä olimme alun perin ajatelleet. Se ei myöskään vaatinut ihan täydellistä ja kattavaa tekniikan repertuaaria, vaan aika helposti kokeilemalla ja toimeen tarttumalla äänittäminen lähti rullaamaan. Uusien asioiden kokeileminen on hauskaa ja motivoivaa! Wahlsten ja Jaakkola summaavat uuden oppimisen tuntemuksiaan. 

Viestintää suunnitellaan yhteistyössä ja uusia sisältöideoita syntyy kohisten

Erityisen onnistuneena sisältönä Jaakkola ja Wahlsten mainitsevat kaupungin viestintäyksikön kanssa yhteistyössä tehdyt podcast-jaksot, joissa käsiteltiin osia uudesta varhaiskasvatussuunnitelmasta. Sisältöjen toteutusmuoto, teema ja tavoitteet mietittiin yhtenä kokonaisuutena alusta loppuun, jolloin sisällöille ja suunnitelluille kohderyhmille pystyttiin valitsemaan juuri oikeanlainen viestintämuoto.

– Iso kiitos viestinnälle ja mukana olleille kasvattajille, päiväkotien johtajille ja oppimisen ja kasvun tuen asiantuntijoillemme. Podcast-jaksoja käsiteltiin tai hyödynnettiin lisäksi osana varhaiskasvatusyksiköiden kehittämispäiviä. Yhteistyötä tehtiin monien tahojen ja osaajien kanssa, joten lopputulokset ovat todella onnistuneita, Jaakkola ja Wahlsten kiittelevät.

Wahlsten ja Jaakkola kertovat motivoituvansa uusista viestintäkokeiluista ja niissä onnistumisesta, ja lisäksi uusia ideoita kumpuaa monilta yhteistyötahoilta – niin kasvattajilta, hallinnon tiimiltä, kehittämisprojektien työntekijöiltä kuin viestintäpalveluiltakin. Varhaiskasvatuksen viestinnässä tiedotustyyppinen sisältö on kuitenkin edelleen suuressa roolissa, ja tiedon ajantasaisuus ja saavutettavuus pyritään pitämään korkealla tasolla. Uudet sisältöideat kuitenkin jo kuplivat varhaiskasvatuksen erityisasiantuntijoiden mielissä…

– Haluaisimme kokeilla sisällöntuotantoa lasten kanssa hieman laajemmasta näkökulmasta käsin, esimerkiksi video- tai audiosisältöjä siitä, miltä varhaiskasvatus näyttää ja kuuluu lasten näkökulmasta, lasten ideoimana, suunnittelemana ja tuottamana.

– Lisäksi uuden Järvenpää-infon avautuminen Bulevardikorttelissa antaa myös uudenlaisia mahdollisuuksia viestinnän eri yhteistyömuotojen kehittämiseen. Kaupungin palveluiden keskittyessä saman katon alle, on mahdollista kehittää asiakkaita entistä paremmin palvelevaa ja helpommin saavutettavaa viestintää, Jaakkola ja Wahlsten summaavat.

Tutustu Järvenpään varhaiskasvatuksen sisältöihin esimerkiksi täältä: 

Mistä varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri muodostuu ja mikä on leikin merkitys osana varhaiskasvatusta? (jarvenpaamedia.fi) (podcast) 

Kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitettiin (jarvenpaamedia.fi) (podcast) 

Sijainen – Tervetuloa Järvenpään varhaiskasvatukseen töihin! – YouTube (rekrytointivideo) 

Järvenpään varhaiskasvatus (@jarvenpaan_varhaiskasvatus) • Instagram-kuvat ja -videot (Instagram-tili) 


Järvenpääduunissa-tarinoissa esitellään Järvenpään kaupungin työntekijöitä ja heidän kaupunkilaisten eteen tekemää vaikuttavaa työtään. 

Footer is loading...