Hyppää sisältöön

Huoltajille ja kasvattajille luotiin materiaalipaketit kasvatustyön tueksi – katso vanhemmille tuotetut videot!

Kaikille yhteinen varhaiskasvatus –hanke on seitsemän Keski-Uudenmaan kunnan yhteinen, inkluusion ja oppimisen tuen kehittämistoiminta. Yhtenä kehittämisen tavoitteena on jakaa hankekunnissa olevia hyviä varhaiskasvatuksen toimintamalleja muihin hankkeen kuntiin. Hankkeen koordinaattori jalkautuukin jokaiseen hankekuntaan haastattelemaan henkilöstöä. Näin saamme jaettua osaamista yli kuntarajojen.

Tällä kertaa koordinaattori jalkautui Pornaisiin, jossa pohdittiin, kuinka kohdata haastavia kasvatustilanteita ja miten tukea vanhempia heidän kasvatustyössään. Nämä kysymykset pohdituttivat myös Pornaisissa, joka on yksi Järvenpään koordinoiman Kaikille yhteinen varhaiskasvatus -hankkeen kunnista. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Tiina Hallanaro ja varhaiskasvatuksen opettaja Terhi Harinen pohtivat, että olisi hienoa luoda selkeä materiaalipaketti työntekijöiden tueksi ja materiaalia vanhemmuuden tueksi. Ajatuksena oli, että kun vanhemmalla herää pieniä tai isoja huolenaiheita, jokainen varhaiskasvatuksen työntekijä osaa tarttua huoleen ja ohjata tarvittaessa muiden palvelujen piiriin.  

Hallanaro ja Harinen esittelivät idean Pornaisten varhaiskasvatuksen johtoryhmälle, jossa aiheesta innostuttiin ja materiaalin kehittämiseen haettiin ja myös saatiin hankerahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä osana Koulutuksellinen tasa-arvo varhaiskasvatuksessa -kehittämisohjelmaa. Hankerahoituksella palkattiin varhaiskasvatuksen pedagoginen asiantuntija Sari Paatero vetämään hanketta ja hän yhdessä Hallanaron ja Harisen kanssa muodosti työryhmän, jolla lähdettiin laatimaan materiaalipakettia henkilöstölle ja huoltajille. 

Piirroskuvassa aikuinen istuu tuolilla ja yrittää maanitella lasta pukemaan ulkovaatteet. Lapsi itkee raivoisasti vieressä.
Kuvituskuva kasvattajille suunnatun Vanhemmuuden tuen materiaali varhaiskasvatukseen -materiaalista. Kuvittaja on Pornaisten kunnan lastenohjaaja Niina Gröndahl. 

Materiaalipakettien aiheet ja teemat huoltajilta ja henkilöstöltä

Kasvattajille suunnatun materiaalipaketin aiheet ja teemat nousivat varhaiskasvatuksen henkilöstöltä.  

”Alussa oli jopa runsauden pula, kun aiheita ja teemoja oli kovin paljon”, Harinen kertoo.  

Hallanaro, Harinen ja Paatero lähtivät yhdessä keskustellen ja pohtien käymään teemoja läpi ja rajasivat ne lopulta neljään: kasvattajana varhaiskasvatuksessa, mentalisaatio, vuorovaikutus varhaiskasvatuksessa ja haastavasti käyttäytyvän lapsen ohjaaminen. Huoltajille puolestaan laadittiin 4-osainen videosarja, jossa aiheina oli Vanhemmuuden osa-alueet, Mentalisaatio, Perheen sisäinen vuorovaikutus ja Haastavasti käyttäytyvän lapsen ohjaaminen. Nämä teemat nousivat esille huoltajilta. Videot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. 

Linkit vanhemmille suunnattuihin videoihin: 

Osa 1: Vanhemmuuden osa-alueet https://www.youtube.com/watch?v=ime7zoV44Uw 

Osa 2: Mentalisaatio https://www.youtube.com/watch?v=G9z2LgsVUk8 

Osa 3: Perheen sisäinen vuorovaikutus https://www.youtube.com/watch?v=oWI9KHbP4Is 

Osa 4: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ohjaaminen https://www.youtube.com/watch?v=xIDi_-9zWpw 

Videot on tehty yhteistyössä Pornaisten nuoriso- ja vapaa-aikatoimen yhteydessä toimivan Mediapajan kanssa. Mukana tekemässä Simo Tynkkynen, työpajaohjaaja/Mediapaja Mediaeval.

Materiaali käytiin läpi varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuspäivässä

Kun materiaalipaketti oli valmis, varhaiskasvatuksen vakinaiselle ja pitkäaikaisia sijaisuuksia tekevälle henkilöstölle järjestettiin koulutuspäivä, jossa katsottiin huoltajille tehdyt videot ja materiaali käytiin läpi. Kun kirjallinen osio oli jalkautettu kentälle, työntekijöiltä nousi toive saada konkreettista materiaalia paketin käyttämiseen.

”Meillä ajatuksena oli, että näin voimme vahvistaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta mutta myös inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteutumista, kun ryhmästä tai talosta riippumatta samoja materiaaleja ja toimintatapoja on kaikissa ryhmissä käytössä”, Hallanaro kertoo.

Tässä vaiheessa hanketyöntekijä vaihtui ja uutena työntekijänä aloitti varhaiskasvatuksen opettaja Ilana Sivonen, joka jalkautui jokaiseen lapsiryhmään. Hänen työnkuvaansa kuului osallistaa lapsia ja henkilökuntaa ja yhdessä heidän kanssaan muokata oppimisympäristöjä lapsen tarpeita ja toiveita vastaavaksi sekä luoda valmiita materiaaleja kasvattajien työn tueksi. Näin syntyi kansio, jossa on valmiita toimintaohjeita ja ideoita esimerkiksi rentoutushetkiin, aistisäätelyn tukemiseen ja tunnetaitojen opetteluun. 

Tietoisuus lasten erilaisiin tarpeisiin vastaamisen tavoista on lisääntynyt

Henkilökunnalta ja huoltajilta on saatu hyvää palautetta materiaalista. Hallanaron mukaan myös inklusiivisen varhaiskasvatuksen näkökulma on paketin käyttöönoton myötä vahvistunut arjessa, sillä materiaalin ja videoiden myötä on saatu vietyä erilaisia toimintamalleja ja käytäntöjä kentälle. 

”Materiaalipaketin avulla on pystytty vahvistamaan varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittämistä”, Hallanaro kertoo, ja lisää perään: ”samalla tietoisuus on mielestäni lisääntynyt erityisesti siinä, miten lasten erilaisiin tarpeisiin vastataan”.  

Vaikka materiaali on saanut hyvää palautetta ja se on koettu tärkeäksi, kehittämistyö ei ole täysin vaivatonta. Siitä kertonee sekin, että kasvattajille suunnattu materiaalipaketti on noin 40 sivun mittainen ja kehittämistyössä on hyödynnetty lukuisia tutkimuksia ja oppikirjoja.  

”Kyllähän tällaisen tekeminen vaatii paljon aikaa, ja sitä kautta rahallista panosta ja muuta resursointia”, Harinen kertoo.  

Sekä Harinen että Hallanaro kiittävät molemmat lämpimästi Pornaisten kunnan varhaiskasvatuksen hallintoa siitä, että he mahdollistivat tällaisen kehittämistyön näkemällä aiheen tärkeyden ja antamalla aikaa oman työn ohella tehtävään kehittämistyöhön.

”Ja kyllähän meidän kehittämisryhmämme hyvä yhteishenki, yhdessä tekemisen meininki ja pysähtyminen saman asian äärelle kantoivat tätä työtä paljon”, Harinen ja Hallanaro toteavat. 


Katso lisää Kaikille yhteinen varhaiskasvatus -hankkeesta hankesivuilta.

Löydät hankkeen myös Facebookista.

Hankkeen muita Järvenpäätarinoita:

Monipuolista, toiminnallista ja moniaistista toimintaa metsäesiopetuksessa (jarvenpaamedia.fi)

Yhteisöllisyyttä ja työhyvinvoinnin lisääntymistä päiväkodin johdon tiimiparityöllä (jarvenpaamedia.fi)

Ilon kuplintaa, kiireettömyyttä ja lasten mielenkiinnon kohteista lähtevää toimintaa (jarvenpaamedia.fi)

Toimiva pariryhmätyöskentely tuo työhyvinvointia varhaiskasvatukseen (jarvenpaamedia.fi)

Footer is loading...